582/1982

Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 1982

Laki Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

New Yorkissa 23 päivänä joulukuuta 1981 tehtyyn Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliseen sopimukseen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta sisältyvät määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kriminaalipoliittinen instituutti on oikeusministeriön alainen ja toimii kiinteässä yhteistyössä oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa.

3 §

Kriminaalipoliittisella instituutilla on neuvottelukunta, johon kuuluu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin määräämien puheenjohtajan ja neljän jäsenen lisäksi kolme valtioneuvoston määräämää kansainväliseen kriminaalipoliittiseen yhteistyöhön perehtynyttä jäsentä sekä toimensa perusteella instituutin johtaja.

4 S

Kriminaalipoliittisessa instituutissa voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

5 §

Kriminaalipoliittisen instituutin johtajan nimittää valtioneuvosto neuvoteltuaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin kanssa. Ylimääräiset toimet täyttää oikeusministeriö neuvoteltuaan instituutin johtajan kanssa.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä päivänä ja on voimassa 1 päivään tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 62/82
Ulkoasiainvaliok. miet. 15/82
Suuren valiok. miet. 94/82

Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.