529/1982

Annettu Naantalissa 9. päivänä heinäkuuta 1982

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 3 §, 12 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 momentti ja 37 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § 17 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (465/77), 12 §:n 2 momentti 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa (610/79) ja 16 §:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81), näin kuuluviksi:

Kunnan sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan on vuosittain seuraavaa vuotta varten ilmoitettava verohallitukselle kunnallisverotuksessa ja kirkollisverotuksessa sovellettavan veroäyrin hinta.

Ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle maksettavan kirkollisveron ennakkoperinnässä sovelletaan verotuspaikan evankelis-luterilaisen seurakunnan veroäyrin hintaa.

12§

Ennakonpidätystunnukset, niitä vastaavat laskentaperusteet ja 1 momentissa tarkoitetut vähennykset on vahvistettava sellaisiksi, että pidätettävät määrät mahdollisimman tarkoin vastaavat palkansaajan verovuoden koko palkasta suoritettavan valtionveron, kunnallis- ja kirkollisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun yhteenlaskettua määrää. Ennakonpidätystunnuksen äyritunnus on vahvistettava sellaiseksi, että se on jaollinen luvulla 0,25.


16§

Jos on ilmeistä, ettei verovelvollisen tulosta toimitettava ennakonpidätys vastaa hänelle verovuodelta määrättävän valtionveron, kunnallis- ja kirkollisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun yhteenlaskettua määrää, voi sen veropiirin verojohtaja, johon verovelvollisen kotikunta kuuluu, verovelvollisen pyynnöstä tai muutoin vahvistaa taikka määrätä uudelleen, sen mukaan kuin verohallitus määrää, verovelvollisen ennakonpidätystunnuksen tai muut hänen ennakonpidätystään koskevat määräykset.


37§

Ennakonkannossa verovelvollisen on suoritettava määrä, joka vastaa:

1) sitä valtionveroa, joka verovelvollisen olisi voimassa olevan verokannan mukaan suoritettava hänelle viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetusta tulosta ja omaisuudesta,sekä

2) sitä kunnallis- ja kirkollisveroa sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua, jotka hänen olisi verovuoden veroäyrin hintaa ja veroäyriltä menevää kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua soveltaen suoritettava:

a) niiden kiinteistö-, liike- tai ammattitulojen taikka 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuutusmaksua määrättäessä huomioon otettavien tulojen perusteella, jotka hänellä on viimeksi toimitetussa verotuksessa arvioitu kotikunnassa olleen; ja

b) sellaisten henkilökohtaisten tulojen perusteella, joita hänellä on viimeksi toimitetussa verotuksessa katsottava olleen ja joista ei ole toimitettava ennakonpidätystä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 57/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 7/82
Suuren valiok. miet. 72/82

Naantalissa 9. päivänä heinäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.