427/1982

Annettu Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1982

Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/77) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

Sen lisäksi, mitä 1 §:ssä on säädetty, rintamasotilaseläkkeen ja rintamalisän hakija on velvollinen esittämään kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin merkityn tai asianomaisen sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen.


Ulkomailla asuvan rintamasotilaseläkkeen hakijan on annettava eläkehakemuksensa Helsingin vakuutuspiirin paikallistoimistoon ja se on käsiteltävä Helsingin sosiaalivakuutustoimikunnassa, jollei kansaneläkelaitos toisin määrää.Asianomainen sotilasviranomainen ja veteraanitunnuslautakunta ovat velvollisia antamaan pyynnöstä tietoja rintamasotilas- ja rintamapalvelustunnuksista kansaneläkelaitokselle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle. Samoin on asianomainen työvoimaviranomainen velvollinen antamaan tietoja 55 mutta ei 60 vuotta täyttäneen eläkkeenhakijan työnsaantimahdollisuuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.