411/1982

Annettu Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1982

Laki säätiölain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä heinäkuuta 1964 annetussa laissa (400/64), ja

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti seuraavasti:


Jos säätiölle sitä perustettaessa on tuleva omaisuutta, jonka omistukseen ja hallintaan vaaditaan ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetussa laissa (219/39) säädetty valtioneuvoston lupa, saadaan säätiö merkitä rekisteriin vasta sen jälkeen kun säätiö on saanut tämän luvan.

Säätiörekisteriin on merkittävä:

1) säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus,;

2) kuka tai ketkä ovat säätiön hallituksena sekä, jos hallituksen jäseninä on yksityisiä henkilöitä, näiden ja säätiön nimen kirjoittajain nimet, kansalaisuus ja kotipaikat; ja

3) jos säätiö on ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu säätiö, tätä koskeva maininta, jollei valtioneuvosto ole myöntänyt mainitun lain 3 c §:n nojalla poikkeusta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Hallituksen esitys 82/82
Toisen lakivaliok. miet. 5/82
Suuren valiok. miet. 66/82

Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.