335/1982

Annettu Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 1982

Laki öljysuojarahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 19744 annetun lain 2 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä toukokuuta 1980 annetussa laissa (374/80), näin kuuluvaksi:

Öljysuojarahastoon peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä öljysuojamaksua kaksikymmentä penniä jokaiselta täydeltä tonnilta. Öljyllä tarkoitetaan tässä laissa tullitariffin nimikkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvia nestemäisiä tuotteita.

Maahantuodusta öljystä on velvollinen suorittamaan öljysuojamaksua se, joka ilmoittaa öljyn tullattavaksi.

Suomen kautta kuljetettavasta öljystä on tavaranhaltija velvollinen suorittamaan öljysuojamaksua. Sama vastuu on sillä, joka tavaranhaltijan puolesta on tulliselvittänyt kauttakuljetettavan öljyn.

Öljysuojamaksun määräämisestä, maksun suorittamisesta, muutoksenhausta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1982.

Hallituksen esitys 96/81
Laki- ja talousvaliok. miet. 1/82
Suuren valiok. miet. 13/82

Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.