289/1982

Annettu Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982

Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (687/78) 13 § näin kuuluvaksi:

13§
Erityiset oikeudet

Valtion maaomaisuuteen. saadaan myöntää erityinen oikeus, jollei se haittaa omaisuuden käyttöä valtion tarkoituksiin eikä vaikeuta 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua suojelua ja rauhoitusta eikä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kaavojen laatimista tai toteuttamista. Erityisen oikeuden myöntämisestä päättää virasto tai laitos, jonka hallinnassa omaisuus on. Sopimus erityisen oikeuden myöntämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Oikeus valtion maaomaisuuden vastikkeettomaan käyttöön saadaan myöntää vain, jos oikeus on vähäinen tai sen myöntämiseen vastikkeetta on muutoin erityisiä syitä.

Kun valtion omaisuuteen myönnettävä erityinen oikeus koskee kiven, soran, hiekan, turpeen tai muiden näihin verrattavien maankamaran ainesten ottamista muuhun kuin kotitarvekäyttöön, on oikeuden myöntämisestä voimassa, mitä tässä laissa säädetään valtion maaomaisuuden luovuttamisen edellytyksistä, luovutuksesta perittävästä vastikkeesta sekä luovuttamisesta päättävästä viranomaisesta. Sama koskee käyttöoikeuden myöntämitä valtiolle kuuluvaan vesivoimaan.


Tämä laki tuke voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982.

Hallituksen esitys 12/82
Toisen lakivaliok. miet. 1/82
Suuren valiok. miet. 22/82

Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.