70/1982

Annettu Helsingissä 25 päiväna tammikuuta 1982

Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräistä naapuruussuhteista 13 päivänä helmikuuta 1920 annetun lain 19 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä elokuuta 1958 ja 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetuilla laeilla (371/58 ja 581/77), uusi näin kuuluva 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi:

19 §

Jos 1 momentissa mainittu hakemus koskee toimintaa, josta on tehtävä ilmansuojelulain (67/82) mukainen ilmoitus, on rakennuslautakunnan hankittava asiasta lääninhallituksen lausunto.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat ratkaistaan aikaisempien säännösten mukaan.

Hallituksen esitys 35/81
Talousvaliok. miet. 14/81
Suuren valiok. miet. 201/81

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1982

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
J. Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.