69/1982

Annettu Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 1982

Laki vesilain 1 luvun 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 1 luvun 19 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla lailla (299/79) uusi näin kuuluva 4 momentti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä


19§

Ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan liittyvistä velvollisuuksista sekä ennakko- ja muista toimenpiteistä on säädetty erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Hallituksen esitys 35/81
Talousvaliok. miet. 14/81
Suuren valiok. miet. 201/81

Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 1982

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
J.Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.