3/1982

Annettu Helsingissä 7. päivänä tammikuuta 1982

Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (530/75) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:


Mikäli 1 momentissa tarkoitettu määräraha osoittautuu riittämättömäksi, voidaan korvausten suorittamista varten myöntää tulo- ja menoarviossa lisäystä, joka luetaan maataloudesta saaduksi tuloksi. Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa neuvotteluissa voidaan sopia siitä, jaksotetaanko edellä tarkoitettu lisäys maataloudesta saadun tulon kehittämistä tarkoittavan järjestelmän mukaisissa laskelmissa useammalle, kuitenkin enintään kolmelle hinnoitteluajanjaksolle.


Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 245/81
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 14/81
Suuren valiok. miet. 212/81

Helsingissä 7. päivänä tammikuuta 1982

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.