1059/1981

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1981

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään 26 päivänä kesäkuuta 1959 annettuun rakennusasetukseen (266/59) uusinäin kuuluva 19 a §:

19a§

Rakennuslain 24 §:n 5 momentissa tarkoitetut seutukaavaliitoille laskettavat työyksikötsaadaan seuraavien tekijöiden summana:

1) seutukaavaliiton jäsenkuntien viimeksitoimitetun henkikirjoituksen mukainen asukasluku, kuitenkin siten, että kunkin jäsenkunnan asukasluvusta otetaan huomioon 15 000asukkaan ylimenevaltä osalta 50 prosenttia ja200 000 asukkaan ylimenevältä osalta 35 prosenttia;

2) kaksikielisen seutukaava-alueen kielelliseen vähemmistöön kuuluvien vahvistettu asukasluku kuitenkin siten, että 10 000 asukkaanylimenevältä osalta tuosta luvusta otetaanhuomioon 30 prosenttia;

3) seutukaavaliiton maapinta-ala neliökilometreinä, siten laskettuna, että pinta-alan neliöjuuri kerrotaan luvulla 320; sekä

4) vakiotekijä, joka on kaikilla seutukaavahitoilla 15 000.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänätammikuuta 1982.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Kivisto

Ministeri
J. Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.