768/1981

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1981

Laki Suomen Pankin ohjesäännön 4 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön 4 § ja 30 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä tammikuuta 1976 annetussa laissa (18/76), näin kuuluviksi:

4 §

Pankin rahastot ovat:

kantarahasto, joka on saatettava kolmentuhannen miljoonan markan suuruiseksi ja siinä määrässä pysytettävä; sekä

vararahasto, jota on kartutettava, niin kuin jäljempänä tässä ohjesäännössä säädetään, ja johon ei saa lukea pankin kiinteistöjen ja kaluston eikä pankin omistamien osakkeiden arvoa.

30 §

Kunnes pankin kanta- ja vararahastot ovat yhteensä nousseet viiteentuhanteen miljoonaan markkaan, on pankin vuosivoitosta ainakin puolet käytettävä vararahaston kartuttamiseen. Sen jälkeen on vähintään kolmannes vuosivoitosta siirrettävä vararahastoon. Sen osan voitosta, joka ei ole menevä pankin rahastojen kartuttamiseen, saattaa eduskunta määrätä yleisiin tarkoituksiin käytettäväksi.Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1981.

Hallituksen esitys 145/81
Pankkivaliokunnan miet. 2/81
Suuren valiok. miet. 95/81

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.