495/1981

Annettu Naantalissa 26. päivänä kesäkuuta 1981

Laki sairausvakuutuslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetussa laissa (496/73), näin kuuluvaksi:

11§

Vakuutetun matkakustannuksista suoritetaan korvausta se määrä minkä matka olisi tullut maksamaan käyttäen halvinta matkustustapaa, jollei vakuutettu ole käyttänyt halvinta matkustustapaa, määrätä korvaus todellisten kustannusten perusteella vain, jos käytetyn matkustustavan on katsottava olleen sairauden laadun tai liikenneolosuhteiden vuoksi perusteltu. Saaristo-oloissa vesitse tehty matka otetaan lisäkustannuksena huomioon sen mukaan kuin asetuksella säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1981.

Hallituksen esitys 23/81
Valtiovarainvaliok. miet. 9/81
Suuren valiok. miet. 15/81

Naantalissa 26. päivänä kesäkuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.