485/1981

Annettu Naantalissa 26. päivänä kesäkuuta 1981

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 13 §, sellaisena kun se on 3 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (633/65), näin kuuluvaksi:

13§

Jos työnantaja on suorittanut sosiaaliturvamaksua liikaa tai aiheettomasti, hänellä on oikeus saada liikaa tai aiheettomasti suorittamansa määrä takaisin veronkantoviranomaiselta.

Työnantajalla, jolle on suoritettu sairaus vakuutuslain (364/63) nojalla päivä- tai äitiysrahaa tai pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan mukaista päivärahaa, on oikeus saada takaisin veronkantoviranomaiselta päivärahaa vastaavalta osalta palkkaa suorittamansa sosiaaliturvamaksu.

Sosiaaliturvamaksun takaisin saamisesta ja sitä koskevan päätöksen oikaisusta säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 81/81
Valtiovarainvaliok. miet. 37/81
Suuren valiok. miet. 71/81

Naantalissa 26. päivänä kesäkuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.