435/1981

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1981

Laki perintö ja lahjaverolain 70 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 70 §:ään uusi näin kuuluva 4 momentti:

70§

Jos edellä I ja 2 momentissa tarkoitettu muu kuin perintökaaren mukaan rangaistava rikos veron määrä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on vähien, voi veroviranomainen, ottaen huomioon myös mahdollisesti määrätyn veronkorotuksen, olla ryhtymättä toimenpiteisiin rikkoneen saattamiseksi syytteeseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981.

Hallituksen esitys 229/80
Lakivaliok. miet. 4/81
Suuren valiok. miet. 34/81

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.