222/1981

Annettu Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 1981

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä elokuuta 1973 valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen (692/73) 2 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 16 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat 16 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (345/80), näin kuuluviksi:

Vuosiloman pituus

Virkamies saa vuosilomaa:


2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta,

a) jos hänellä on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään

- viisi vuotta lomavuonna 1981,

- kolme vuotta lomavuonna 1982, tai

- kaksi vuotta lomavuonna 1983;

kuitenkin siten, että edellä mainituista ajoista tulee kunkin lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä olla välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi; tai

b) jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä vuonna 1984 ja sitä seuraavina lomavuosina ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden; ja


Talvilomapitennys
16§

Milloin 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään kolmekymmentä arkipäivää lomakautena, myönnetään loma yhdeksällä arkipäivällä pitennettynä sellaiselle virkamiehelle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta. Mikäli virkamiehellä ei ole mainitun kohdan mukaan oikeutta lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta mutta kuitenkin vähintään seitsemältä kuukaudelta, myönnetään loma viidellä arkipäivällä pitennettynä, mikäli vuosilomasta pidetään enintään kolmeneljäsosaa lomakautena.Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1981 päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.