13/1981

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981

Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 5 §:n 4 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (959/79), näin kuuluviksi:

5 §

Edunsaajalla, joka 31 päivän joulukuuta 1968 jälkeen sattuneen kuolemantapauksen johdosta saa perhe-eläkettä aikaisempien säännösten nojalla, on sen estämättä, mitä 4 §:n 1 ja 3 momentissa on säädetty, oikeus siirtyä saamaan perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain nojalla ilmoittamalla tästä kirjallisesti valtiokonttorille ja luopumalla samalla aikaisempien säännösten mukaisesta oikeudestaan perheeläkkeeseen. Siirtyminen toimeenpannaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä ensiksi seuraa.

Jos edunsaajalla 31 päivän joulukuuta 1968 jälkeen sattuneen kuolemantapauksen johdosta on oikeus perhe-eläkkeeseen aikaisempien säännösten nojalla, hänellä on sen estämättä, mitä 4 §:n 1 ja 3 momentissa on säädetty, oikeus saada perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain säännösten mukaisesti ilmoittamalla Siltä kirjallisesti valtiokonttorille.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1981.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.