12/1981

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981

Laki valtion perhe-eläkelain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (569/75), sekä

lisätään 20 § :ään, sellaisena kuin se on 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (267/ 71), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

7 §

Perhe-eläkelain mukainen eläke otetaan 1 momenttia sovellettaessa kunakin kalenterivuonna huomioon sen määräisenä kuin se on edeltäneen kalenterivuoden marraskuun 1 päivänä.

20 §

Milloin päätös toimitetaan asianomaiselle postitse, katsotaan hänen saaneen päätöksestä tiedon, jollei valituksen tai oikaisuvaatimuksen yhteydessä muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, kun päätös on valtiokonttorista hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1981.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.