Säädökset alkuperäisinä: 1981

1059/1981
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
1050/1981
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
1049/1981
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1027/1981
Laki tapaturmavakuutuslain 2 ja 28 §:n muuttamisesta
1007/1981
Laki leimaverolain muuttamisesta
976/1981
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamisesta
974/1981
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
973/1981
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
972/1981
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta
971/1981
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
956/1981
Asetus yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun asetuksen muuttamisesta
953/1981
Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta
935/1981
Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain muuttamisesta
922/1981
Laki rakennuslain muuttamisesta
913/1981
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 ja 13 §:n muuttamisesta
896/1981
Laki verotuslain 103 §:n muuttamisesta
895/1981
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
875/1981
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
870/1981
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
859/1981
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
856/1981
Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
835/1981
Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
834/1981
Laki kaupparekisterilain 1 ja 31 §:n muuttamisesta
833/1981
Laki sairausvakuutuslain 29 ja 30 e §:n muuttamisesta
831/1981
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
828/1981
Laki kansanterveyslaitoksesta
825/1981
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta
809/1981
Laki valtion eläkelain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
808/1981
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
801/1981
Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta
794/1981
Laki maatilatalouden tuloverolain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
793/1981
Laki lapsen elatuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
783/1981
Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta
768/1981
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 4 ja 30 §:n muuttamisesta
747/1981
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:n muuttamisesta
741/1981
Laki verotuslain 108 §:n muuttamisesta
740/1981
Laki veronkantolain muuttamisesta
738/1981
Laki Suomen Hallitusmuodon 23 §:n muuttamisesta
704/1981
Asetus kaivosasetuksen muuttamisesta
701/1981
Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
695/1981
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
685/1981
Laki Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
630/1981
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
594/1981
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
556/1981
Laki rakennuslain muuttamisesta
555/1981
Maa-aineslaki
526/1981
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
499/1981
Laki rakennuslain muuttamisesta
495/1981
Laki sairausvakuutuslain 11 §:n muuttamisesta
494/1981
Laki saariston kehityksen edistämisestä
490/1981
Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen 5 §:n muuttamista
486/1981
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
485/1981
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
482/1981
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
476/1981
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
473/1981
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
472/1981
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
471/1981
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
444/1981
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
437/1981
Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain soveltamissäännöksen muuttamisesta
435/1981
Laki perintö ja lahjaverolain 70 §:n muuttamisesta
434/1981
Laki verotuslain 121 ja 123 §:n muuttamisesta
387/1981
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta
385/1981
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
379/1981
Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta
373/1981
Laki kaupparekisterilain 10 §:n muuttamisesta
371/1981
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
341/1981
Veronhyvityslaki
267/1981
Tieliikennelaki
260/1981
Laki tapaturmavakuutuslain 13 §:n muuttamisesta
259/1981
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
258/1981
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
257/1981
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
248/1981
Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta
227/1981
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
222/1981
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
205/1981
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
200/1981
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
188/1981
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
183/1981
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksen muuttamisesta
137/1981
Merimiesten palkkaturva-asetus
133/1981
Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta
115/1981
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
108/1981
Jäätelöasetus
90/1981
Asetus veronkantoasetuksen 13 §:n muuttamisesta
89/1981
Asetus sairausvakuutusasetuksen 7 a §:n muuttamisesta
76/1981
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taitelija-apurahoista annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
68/1981
Asetus evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen muuttamisesta
51/1981
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta.
20/1981
Asetus valtion eläkeasetuksen 4 §:n muuttamisesta
15/1981
Laki valtion eläkelain 7 §:n muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981
13/1981
Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 5 §:n muuttamisesta
12/1981
Laki valtion perhe-eläkelain 7 ja 20 §:n muuttamisesta
11/1981
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1/1981
Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.