1085/1980

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1980

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n 3 momentin 7 kohta ja 4 momentti sekä 9 § näin kuuluviksi:

Rintamasotilaalla on oikeus rintamasotilaseläkkeeseen ja rintamalisään sekä rintamapalvelukseen osallistuneella naisella rintamalisään sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Rintamasotilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilastunnus ja rintamapalvelukseen osallistuneella naisella henkilöä, jolle on annettu rintamapalvelustunnus siten kuin niistä on erikseen säädetty.Vuosituloksi ei lueta:


7) sotilasvammalain (404/48) mukaista elin- ja täydennyskorkoa eikä ylimääräisiä sotaeläkkeitä;


Milloin rintamasotilaseläkkeensaajan puoliso ei saa kansaneläkettä, luetaan puolison työtulosta vuosituloksi vain se osa, joka ylittää 120 markkaa. Mitä työtulolla tarkoitetaan, säädetaän asetuksella.

Kansaneläkettä saavalle rintamasotilaalle maksetaan rintamalisää 852 markkaa vuodessa.

Samoin edellytyksin kuin rintamasotilaalle myönnetään rintamalisä sellaiselle henkilölle, joka Suomen kansalaisena on osallistunut vuoden 1918 sotaan ja saanut siitä veteraanitunnuksen siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Rintamalisä myönnetään 1 momentissa mainituin edellytyksin myös rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, jolle on annettu rintamapalvelustunnus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981. Aikaisemmin myönnetyt rintamasotilaseläkkeet ja rintamalisät muutetaan 1 päivästä heinäkuuta 1981 lukien tämän lain mukaisiksi.

Lain 8 §:n 4 momentissa ja 9 §:n 1 momentissa säädettyjen markkamäärien katsotaan vastaavan virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1976 lokakuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.