1027/1980

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1980

Laki asevelvollisuuslain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 6 § ja 7 §:n 1 momentti, näistä 6 § sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä toukokuuta 1963 ja 4 päivänä marraskuuta 1966 annetuilla laeilla (209/63 ja 523/ 66), näin kuuluviksi:

Palveluksen päätyttyä vakinaisessa väessä asevelvollinen kuuluu reserviin sen vuoden loppuun, jona hän täyttää viisikymmentä vuotta. Reservissä ovat yhtenä vuosiluokkana ne, jotka on samana vuonna siihen siirretty.

Upseeri, toimiupseeri ja aliupseeri kuuluu reserviin sen vuoden loppuun, jona hän täyttää kuusikymmentä vuotta, lukuun ottamatta everstin tai kommodorin ja niitä ylemmän sotilasarvon omaavaa upseeria, joka kuuluu reserviin siihen saakka, kunnes hänet vapautetaan kokonaan asevelvollisuuden suorittamisesta.

Reserviin kuuluvat asevelvolliset kutsutaan kertausharjoituksiin, miehistöön kuuluvat yhteensä neljänkymmenen, aliupseereiksi ja teknillisiin tehtäviin koulutetut seitsemänkymmenenviiden sekä toimiupseereiksi ja upseereiksi koulutetut sadan päivän ajaksi. Asevelvollinen jolla on reservissäoloajastaan jäljellä enintään kymmenen vuotta, voidaan kuitenkin kutsua kertausharjoituksiin enintään puoleksi edellä tarkoitetusta enimmäisajasta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1981.

Tämän lain säännöksiä siitä ajasta, jonka asevelvollinen kuuluu reserviin, sovelletaan myös niihin asevelvollisiin, jotka ennen tämän lain voimaantaloa on siirretty reserviin tai reservistä nostoväkeen.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
Lasse Äikäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.