972/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki sotilasvammalain 14 ja 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 14 §:n 2 ja 5 momentti sekä 18 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti 19 päivänä helmikuuta 1971 annetussa laissa (180/71) sekä 14 §:n 5 momentti 3 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (622/65), näin kuuluviksi:

14§

Huoltoeläkkeen vuotuismäärä on:

1) leskelle 30 markkaa;

2) lapselle 20 markkaa ja täysorvolle sen lisäksi 20 markkaa;

3) vanhemmalle 20 markkaa; sekä

4) muulle omaiselle 960 markkaa.


Huoltoeläke maksetaan asuinpaikkakunnan kalleuden perusteella korotettuna enintään 10 prosentilla. Paikkakuntien kalleusluokituksen määrää sosiaali- ja terveysministeriö.


18§

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste 8 §:n säännösten mukaan on vahvistettu vähintään 20 prosentiksi, voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi täydennyskorko. Täydennyskoron täysi määrä on, jos hakijan työkyvyttömyysaste on vahvistettu vähintään 30 prosentiksi, vahingoittuneen tai sairastuneen vakinaisen asuinpaikan kalleudesta riippuen 40 tai 40 markkaa vuodessa sekä, jos työkyvyttömyysaste on vahvistettu pienemmäksi kuin 30 prosentiksi, vastaavasti 30 tai 20 markkaa vuodessa. Paikkakuntien kalleusluokituksen määrää sosiaali- ja terveysministeriö.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.