970/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan lapsen elatuksen turvaamisesta 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (182/77) 18 § sekä.

muutetaan 13 § näin kuuluvaksi:

13§

Elatusturvalain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu elatusavun perimättä jättämistä koskeva päätös on annettava tiedoksi elatusvelvolliselle. Sosiaalilautakunnan on ilmoitettava päätöksestä sille ulosottoviranomaiselle, jonka perittävänä elatusapu on.

Milloin elatustukiasia on siirtynyt toiselle lautakunnalle, lähetetään päätös tiedoksi sille lautakunnalle, jolle asia on siirtynyt, ja mainitun lautakunnan on ilmoitettava päätöksestä ulosottoviranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.