969/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen elatuksen turvaamisesta 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (122/77) 11 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 37 § ja 38 §:n 3 momentti näin kuuluviksi:

11§

Sosiaalilautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta päättää elatustuen myöntämisestä ja muista siihen liittyvistä toimenpiteistä on voimassa, mitä sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain 14 §:ssä on säädetty.

21§

Sosiaalilautakunta päättää elatusavun perimättä jättämisestä elatusvelvollisen hakemuksesta tai omasta aloitteestaan varattuaan elatusvelvolliselle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi.

37§

Muutoksenhausta 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sosiaalilautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen on voimassa mitä sosiaalihuollon hallinnosta annetussa laissa on säädetty.

38§

Päätökseen, jonka lääninoikeus on antanut valituksen johdosta, ei saa hakea valittamalla muutosta. Sama koskee lääninoikeuden 27 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ja 34 §:n 2 momentin nojalla antamaa päätöstä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Lain voimaan tullessa lääninhallituksessa vireillä oleva asia käsitellään loppuun aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.