904/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan jalometallituotteista 28 päivänä maaliskuuta 1977 annetun asetuksen (292/77) 16, 20 ja 27 § sekä 28 §:n 1 momentti, sekä

lisätään asetuksen 4 lukuun uusi 17 a § seuraavasti:

16§

Tarkastusleimaus suoritetaan Helsingissä ja Turussa tarkastuslaitoksen jalometallitoimiston valvonnassa ja muualla maassa tarkastuslaitoksen tarkastusleimaajaksi määräämän henkilön valvonnassa.23=17 a

Milloin muu kuin 1 §:ssä mainittu yleiseen kulutukseen tarkoitettu jalometallituote tarkastetaan ja jos se on voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen, on se varustettava tarkastus-, pitoisuus- ja vuosileimalla sekä jalometallitoimiston toimistopäällikön nimileimalla.

20§

Maasta viedyt, mutta takaisin palautetut jalometallituotteet on tarkastusmaksun perimistä varten tulliselvityksen jälkeen toimitettava tulliviranomaisen määräämällä tavalla tarkastuslaitoksen jalometallitoimistolle tai sen paikkakunnan tarkastusleimaajalle, jossa tuote on tarkastusleimattu.

27§

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä on säädetty, saadaan kuitenkin myydä konkurssi- tai kuolinpesälle kuuluneita taikka ulosottotoimin saatuja jalometallituotteita samoin kuin sellaisia jalometallituotteita, jotka myydään tullilaitoksen, huutokauppakamareiden tai panttilainakonttoreiden toimittamassa huutokaupassa.

28§

Tarkastuslaitoksen jalometallitoimiston päälliköllä tai hänen määräämällään henkilöllä on oikeus tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvomista varten päästä jalometallituotteiden valmistus-, varasto- tai myyntihuoneistoihin ja tarpeen vaatiessa ottaa niistä tutkimista varten jalometallituotteita.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ulf Sundqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.