832/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 59 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966 ja 22 päivänä joulukuuta 1967 annetuilla laeilla (646/66 ja 591/67), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

59§

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtion osuutta määrättäessä sairausvakuutusrahaston pääomaan lisätään sairausvakuutuksen osuus eläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeistä johtuvan vastuuvelan määrästä. Vuotuisina kokonaiskustannuksina ei kuitenkaan tällöin oteta huomioon edellä mainitun eläkevastuuvelan muutosta vastaavaa määrää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.