687/1980

Annettu Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 1980

Asetus rakennusasetuksen 51 ja 122 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemäänmäärätyn ministerin esittelystä.

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen(266/59) 51 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 122 §:n 1 momentin 3 ja 4kohta sekä

lisätään 51 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittainmuutettuna 10 päivänä lokakuuta 1969 ja 31 päivänä lokakuuta 1973annetuilla asetuksilla (628/69 ja 791/73), uusi 5 kohta sekä 122 §:n1 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:

51§

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti. Hakemukseen onliitettävä:


4) pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamatrakennuspiirustukset selvityksineen kolmena kappaleena, joistahakijalle on asian tultua ratkaistuksi annettava takaisin yksikappale; rakennuspiirustuksista tulee myös ilmetä suunnitelmarakennuksen viemäröimisestä ja tarvittaessa tontin sadevesiensekä salaojavesien pois johtamisesta; seka5) rakentamista, rakennuksia ja huoneistoja koskevat tiedot, jotkakunnan on väestökirjalain 7 b §:n nojalla annettavakotipaikkarekisteriä ja virallisen tilaston laatimista varten, siltäosin kuin rakennusluvan hakijalla on nämä tiedot.


122§

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti, ja on hakemukseenliitettävä:


3) asemapiirros rakennuspaikasta kolmena kappaleena; asemapiirroksentulee osoittaa rakennettaviksi aiotut ja rakennuspaikalla jo olevatsekä purettavat rakennukset;

4) rakennuspiirustukset kolmena kappaleena, joista hakijalle annetaantakaisin yksi kappale sitten kun asia on ratkaistu; sekä

5) rakentamista, rakennuksia ja huoneistoja koskevat tiedot, jotkakunnan on väestökirjalain 7 b §:n nojalla annettavakotipaikkarekisteriä ja virallisen tilaston laatimista varten, siltäosin kuin rakennusluvan hakijalla on nämä tiedot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1980.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanonedellyttämiin toimiin.

Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
J. Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.