677/1980

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1980.

Asetus ulosottoasetuksen 13 §:n muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä lisätään 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 13 §:ään, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1973 annetussa asetuksessa (906/ 73), uusi näin kuuluva 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi:

13 §.

Kun veron ennakon palautus on ulosmitattu, ulosmittausta koskeva pöytäkirjanote lähetetään asianomaiselle lääninveroviras tolle. Jos ennakko on määrätty palautettavaksi ulosottopiirin ulkopuolella olevassa kunnassa, pöytäkirjanote lähetetään kaksin kappalein sen ulosottopiirin ulosottomiehelle, johon kysymyksessä oleva kunta kuuluu. Viimeksi mainitussa tapauksessa on virka-apua antavan ulosottomiehen tehtävänä huolehtia ulosottolain 4 luvun 18 §: ssä säädetyn maksukiellon tiedoksiantamisesta ja veronpalautuksesta kertyvien varojen tilittämisestä virka-apua pyytäneelle ulosottomiehelle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1980.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.