618/1980

Annettu Helsingissä 22. päivänä elokuuta 1980

Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakoasetuksen ( 353/60) 68 §:n 2 momentti, 70 § ja 74 § sekä

muutetaan asetuksen 71 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on 10 päivänä toukokuuta 1968 annetussa asetuksessa (268/68), seuraavasti:

71§

Tonttirekisterissä varataan jokaista tonttia varten oma lehti (tonttirekisterilehti), johon merkitään:

1) tonttia koskevan asemakaavan, asemakaavamääräysten ja tonttijaon vahvistaminen sekä niiden muuttaminen, kaupunginosan ja korttelin numerot tai, milloin niitä ei ole, nimet sekä tonttikirjakartan karttalehden numero;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1980.

Helsingissä 22. päivänä elokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.