607./1980

Annettu Naantalissa 15 päivänä elokuuta 1980.

Laki Suomen Hallitusmuoden 20 ja 28 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäivajarjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan Suomen Hallitusmuodon 20 §:n 2 momentti ja 28 §:n 2 momentti sekä

lisätään 20 §:aan uusi 3 momentti seuraavasti:

20 §.

Laki, joka on vahvistettu tai tulee voimaan ilman vahvistusta, on presidentin allekirjoitettava ja asianomaisen ministerin varmennettava. Tämän jälkeen valtioneuvoston on julkaistava laki Suomen säädöskokoelmassa.

Laista tulee ilmetä, milloin se tulee voimaan. Jollei lakia ole julkaistu viimeistään siinä mainittuna voimaantuloajankohtana, se tulee voimaan julkaisemispäivänä.

28 §.

Asetuksen antamisesta, julkaisemisesta ja voimaantulosta on voimassa, mitä 20 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty laista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Naantalissa 15 päivänä elokuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.