405/1980

Annettu Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 1980

Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta.

Edukunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (668/70), näin kuuluviksi:

Työnantajain sekä työntekijäin ja virkamiesten välisten työriitojen sovittelua ja heidän välistensä suhteiden edistämistä varten on kaksi valtakunnansovittelijan virkaa, joista toinen voidaan jättää täyttämättä toistaiseksi silloin, kun sovittelutoimen hoitaminen ei vaadi kahta valtakunnansovittelijaa. Lisäksi on tarpeellinen määrä sivutoimisia piirisovittelijoita, joiden luku ja toimialueet määrätään asetuksella.Valtakunnansovittelijat toimivat toistensa varamiehinä. Milloin valtakunnansovittelijoita on vain yksi, määrää valtioneuvosto yhden piirisovittelijoista toimimaan valtakunnansovittelijan varamiehenä.


Milloin valtakunnansovittelijoita on kaksi, määrää valtioneuvosto toisen valtakunnansovittelijan toimimaan toimiston esimiehenä sekä ratkaisemaan sovittelutoimeen liittyvät toimivaltakysymykset.

Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.