354/1980

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä muutetaan isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13 päivänä elokuuta 1976 annetun asetuksen (673/76) 6 §, 8 §:n 2 momentti ja 13 § :n 1 momentin 5 kohta näin kuuluviksi:

6 §.

Isyyslain 15 § :n 1 momentissa tarkoitetun tunnustamislausuman sekä 16 ja 16 a §:ssä tarkoitetun hyväksymisen vastaanottajan samoin kuin 17 § :ssä tarkoitetun kuulemisen toimittajan tulee todeta tunnustamislausuman tai hyväksymisen antajan tai kuultavan henkilöllisyystodistuksen perusteella tai muulla tähän verrattavalla, luotettavalla tavalla. Samalla hänen on vaadittava selvitys lapsen ja äidin sekä miehen henkilö tiedoista ja kotipaikasta.

8 §.

Jos lapsi, äiti taikka aviomies, jonka isyyslain 16 ja 16 a §:n mukaan on hyväksyttävä tunnustaminen, ei ole todistettavasti saanut tietoa tunnustamislausuman antamisesta ja heidän olinpaikkansa on tunnettu, on isyyslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun lastenvalvojan annettava heille tieto tunnustamisesta postitse saantitodistusta vastaan.

13 §.

Isyyden selvittämisessä ja isyyden tunnustamisessa sekä lapselle tulevaa elatusapua vahvistettaessa on seuraavat asiakirjat kirjoitettava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille:


5) isyyslain 19 § :ssä tarkoitettu asiakirja; jossa lapsi hyväksyy tunnustamisen;


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Lasse Äikäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.