353/1980

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetun lain (588/77) 4 §:n 4 kohta näin kuuluvaksi:

4 §.

Tuomion veroiseksi katsotaan tässä laissa:


4) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva päätös riita-asiassa, jos tuomio asiassa on sellainen kuin tässä laissa tai pohjoismaisten isyysratkaisujen tunnustamisesta annetussa laissa (352/80) tarkoitetaan, ja rikosasiassa, jos korvaus on suoritettava yksityiselle asianosaiselle;


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Vt. oikeusministeri
Lasse Äikäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.