299/1980

Annettu Helsingissä 29. päivänä huhtikuuta 1980

Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perheeläkkeestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä 2 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (870/77) 3 ja 4 § näin kuuluviksi:

Tämän lain mukaisen eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden eläkkeiden ja korvausten kanssa siihen lisätään eläkkeen saajalle maksettava kansaneläkkeen perusosa ja kutakin valtion eläkelain (280/66) 10 a §:ssä tarkoitettua 16 vuotta nuorempaa lasta kohden kansaneläkelain (347/56) 30 b §:ssä säädetty lapsikorotus sanotun lain 27 §:ssä tarkoitetun toisen kuntaryhmän mukaisena, muun lain tai asetuksen mukainen eläke, tapaturmavakuutuslain (608/ 48) säännöksiin perustuva elinkorko, liikennevakuutuslain (279/59) nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva jatkuva korvaus tai sotilasvammalain (404/48) mukainen elinkorko. Jos nämä suoritukset yhteensä ylittävät 66 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkkiosta, ylittävä osa vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä sitä maksettaessa.

Tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden perhe-eläkkeiden ja korvausten kanssa siihen lisätään saman henkilön kuoleman johdosta perhe-eläkkeen saajina oleville 16 vuotta nuoremmille lapsille perhe-eläkelain (38/69) nojalla maksettava, kansaneläkelain 27 §:ssä tarkoitetun toisen kuntaryhmän mukaisen yhteenlasketun eläkkeen määrä sekä, jos tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen saajana on myös naispuolinen leski, perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen perusosan määrä, sekä muun lain tai asetuksen mukainen perhe-eläke ja perhe-eläkkeen luonteinen korvaus. Jos nämä suoritukset yhteensä ylittävät eläkkeen perusteena olevasta palkkiosta 30 prosenttia, milloin perhe-eläkkeen saajia on yksi, 45 prosenttia, milloin perhe-eläkkeen saajia on kaksi, 60 prosenttia, milloin perhe-eläkkeen saajia on kolme, tai 66 prosenttia, milloin perhe-eläkkeen saajia on neljä tai useampia, ylittävä osa vähennetään tämän lain mukaisesta perhe-eläkkeestä sitä maksettaessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

Helsingissä 29. päivänä huhtikuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Mauno Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.