285/1980

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1980

Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 24 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 24 a §, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (603/76), näin kuuluvaksi:

12 luku

Asianosaisista

Täyden täviä sään n öksiä
24 a §

Vastavuoroisuuden perusteella säädetään asetuksella, milloin pakkokeinoja ei käytetä rikosasian vastaajaa vastaan, jolle haaste tai muu kehoitus saapua Suomen tuomioistuimeen on annettava tiedoksi toisessa maassa.


Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 1981.

Hallituksen esitys 55/79
Ulkoasiainvaliok. miet. 4/79
Suuren valiok. miet. 15/79

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.