1064./1979

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Vakuutusyhtiöasetus.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 18 luvun 9 §:n nojalla:

1 §.

Vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriä pitää sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto. Toimiluparekisteriin merkitään:

1) toimiluvan saaneen vakuutusyhtiön nimi ja se toiminimen kaksi- tai useampikielinen ilmaisu, jota tarkoitetaan vakuutusyhtiölain 2 luvun 4 §:n 2 momentissa;

2) se vakuutusliike, jota toimilupa koskee;

3) toimiluvan antamisen päivämäärä; ja

4) toimiluvan peruuttamminen, sen syy ja ajankohta sekä jos peruuttaminen ei koske yhtiön koko toimintaa, mitä osaa toiminnasta se koskee.

Toimiluparekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja niihin kuuluvista asiakirjoista on jokaisella oikeus saada tietoja.

2 §.

Vakuutusyhtiön sulautumista tai vakuutuskannan luovuttamista koskevat asiakirjat on pidettävä nähtävänä sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla sen määräajan loppuun, josta on säädetty vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 §:n 2 momentissa.

3 §.

Vakuutusyhtiölain 15 luvun 8 ja 15 §:n mukaan laadittavien tilien valmistuttua on jäljennös niistä viipymättä annettava sosiaali- ja terveysministeriölle. Samoin on ministeriölle annettava jäljennös ensiksi mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta.

4 §.

Jos sosiaali- ja terveysministeriö kieltää vakuutusyhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, on ministeriön siitä yhtiön kustannuksella kuulutettava virallisessa lehdessä ja ilmoitettava yhtiön osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

Jos ministeriö kieltää vakuutusyhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta, on ministeriön siitä niin ikään yhtiön kustannuksella kuulutettava virallisessa lehdessä.

5 §.

Vakuutusyhtiölain 14 luvun 7 §:ssä tarkoitetuista asiantuntijoista tulee vähintään yhden olla perehtynyt henkilövakuutukseen, yhden vahinkovakuutukseen ja yhden varojen sijoitukseen; vähintään yhden asiantuntijan on oltava vakuutusmatemaatikko ja yhden lakimies. Mitä tässä on säädetty asiantuntijoista, on vastaavasti noudatettava asiantuntijain varamiehiin.

6 §.

Asiantuntijain kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään neljä asiantuntijaa.

Asiantuntijain lausunnoksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista asiantuntijoista on kannattanut.

7 §.

Asiantuntijain kokoukseen ja neuvotteluun osallistuneelle maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön määräämä palkkio.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.