643/1979

Annettu Naantalissa 27. päivänä heinäkuuta 1979

Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/77) 4 § sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

Rintamasotilaseläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta tahi muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta työstä.

Rintamasotilaseläkelain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun perustavaa laatua olevan muutoksen katsotaan tapahtuneen jos vuositulo verrattuna siihen vuosituloon, jonka perusteella rintamasotilaseläke on määrätty, on noussut vähintään 60 prosenttia kansaneläkelain 27 §:n 3 momentissa säädetyn rajatulon määrästä.

5a§

Kansaneläkelaitoksen hallitus voi siirtää rintamasotilaseläkelain mukaista etuutta koskevat asiat tai osan niistä kansaneläkelain 66 §:ssä mainitun sosiaalivakuutuskunnan ratkaistavaksi ja samalla määrätä, minkälaisin rajoituksin sosiaalivakuutustoimikunta tätä oikeutta käyttää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Naantalissa 27. päivänä heinäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.