640/1979

Annettu Naantalissa 27. päivänä heinäkuuta 1979

Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun perhe-eläkeasetuksen (449/69) 2 §:n 2 momentti sekä 5-7 § sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:


Leskeneläkettä saavan lesken on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon avioliiton solmimisesta. Lesken tai muun huoltajan on myös tehtävä ilmoitus lapseneläkettäsaavan lapsen antamisesta ottolapseksi tai tällaisen lapsen huollon siirtymisestä toiselle henkilölle. Lapsen tai hänen huoltajansa on niin ikään tehtävä ilmoitus, kun perhe-eläkelain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu opiskelu, koulunkäynti tai ammattikasvatus päättyy tai kun lapseneläkettä saava lapsi alkaa itse ansaita elatuksensa.

3a§

Kansaneläkelaitoksen hallitus voi siirtää perhe-eläkelain mukaista etuutta koskevat asiat tai osan niistä kansaneläkelain 66 §:ssä mainitun sosiaalivakuutustoimikunnan ratkaistavaksi ja samalla määrätä, minkälaisin rajoituksin sosiaalivakuutustoimikunta tätä oikeutta käyttää.

Asianomainen oppilaitos on pyydettäessä velvollinen antamaan perhe-eläkelain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tarvittavat tiedot lapseneläkettä saavan lapsen opiskelusta, koulunkäynnistä tai ammattikasvatuksesta.

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä on säädetty, sovelletaan vastaavasti perhe-eläkelain mukaisten etuuksien kustannuksiin.

Mitä tukilisäasetuksessa (641/79) ja eläkkeensaajien asumistukiasetuksessa (642/79) on säädetty, on soveltuvin osin voimassa perheeläkelain mukaisesta tukilisästä ja asumistuesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Naantalissa 27. päivänä heinäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.