591/1979

Annettu Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 1979

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/69) 7 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti, 38 §:n 1 momentti ja 42 §,

näistä 36 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 6 päivänä toukokuuta 1977 annetussa laissa (351/77), näin kuuluviksi:

Kirkkokunta on jaettu kolmeen tai useampaan hiippakuntaan, joilla on kullakin piispansa. Yksi piispoista on arkkipiispa.


36§

Kirkollishallituksen jäseniä ovat kirkkokunnan virassa olevat hiippakuntien piispat, kolme kirkolliskokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista yhden tulee olla pappi ja kahden maallikkoja, sekä lainoppinut asessori, joka toimii kirkollishallituksessa esittelijänä ja sihteerinä. Pappis- tai maallikkojäsenen ollessa estynyt toimii kirkollishallituksen jäsenenä vastaava varajäsen.


38§

Kirkolliskokouksen jäseninä ovat kirkkokunnan virassa olevat hiippakuntien piispat itseoikeutettuina pappisjäseninä ja kirkollishallituksen lainoppinut asessori itseoikeutettuna maallikkojäsenenä sekä papiston valitsemat papiston edustajat pappisjäseninä ja maallikkojen valitsemat edustajat maallikkojäseninä. Kirkolliskokouksessa tulee olla yhtä monta pappis- ja maallikkojäsentä.


42§

Kirkollista oikeudenkäyttöä hoitaa alioikeutena pappisvarajäsenillä täydennetty kirkollishallitus, jossa piispat eivät kuitenkaan osallistu asioiden käsittelyyn.

Ylimpänä oikeusasteena hoitaa kirkollista oikeudenkäyttöä kirkollinen ylioikeus, jonka muodostavat hiippakuntien piispat sekä kirkolliskokouksen valitsemat kaksi pappia ja kolme kirkkokuntaan kuuluvaa maallikkoa.

Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.