555/1979

Annettu Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 1979

Laki ennakkoperintälain 63 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 63 § näin kuuluvaksi:

63§

Työnantajaa, joka laiminlyö pidättämänsä määrän suorittamisen valtiolle määräajassa, sekä työnantajaa tai hänen edustajaansa taikka muuta henkilöä, joka muulla tavoin on jättänyt noudattamatta hänelle tässä laissa säädetyn velvollisuuden, rangaistakoon, jollei siitä muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, sakolla tai, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, vankeudella enintään yhdeksi vuodeksi.

Laiminlyönti voidaan jättää syytteeseen ilmoittamatta, syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos laiminlyönti on ollut vähäinen ja se on viivyttelemättä korjattu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979.

Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.