485/1979

Annettu Helsingissä 18. päivänä toukokuuta 1979

Asetus työneuvoston käsiteltävistä asioista

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 1 §:n nojalla:

Työneuvosto käsittelee siten kuin työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetussa laissa (608/46) on säädetty, kysymyksiä, jotka esiintyvät sovellettaessa seuraavia työntekijäin suojelua koskevia lakeja:

työaikalakia (604/46);

kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalakia (400/78);

leipomotyölakia (302/61);

maatalouden työaikalakia (31/70);

talonmiesten työaikalakia (284/70);

nuorten työntekijäin suojelusta annettua lakia (669/67);

väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä annettua lakia (955/72);

työturvallisuuslakia (299/58);

vuosilomalakia (272/73); sekä

kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annettua lakia (951/77).

Työneuvoston asiana on sen lisäksi, mitä 1 §:ssä on säädetty, käsitellä ja ratkaista oppisopimuslain (422/67) 13 §:ssä tarkoitettuja poikkeuslupa-asioita koskevat alistukset ja valitukset.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1979.

Tällä asetuksella kumotaan työneuvoston käsiteltävistä asioista 9 päivänä toukokuuta 1975 annettu asetus (326/75).

Helsingissä 18. päivänä toukokuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.