365/1979

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1979.

Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtiontalouden tarkastuksesta 13 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967/47) 8 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

8 §

Jos tarkastusta suoritettaessa on havaittu, että tarkastusviraston valvontaan 2 §:n 1 momentin mukaan kuuluvassa toiminnassa on virheellisellä menettelyllä aiheutettu valtiolle vahinkoa ja vahinko on 10 §:ssä tarkoitetun tilivelvollisen tuottama, tarkastusneuvosto voi käsitellä asian tilimuistutusasiana ja velvoittaa tilivelvollisen tai hänen oikeudenomistajansa, pesän varoilla, korvaamaan vahingon valtiolle.

Vahingonkorvausta määrättäessä on noudatettava, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) ja työsopimuslaissa (320/70) on säädetty työntekijän ja virkamiehen korvausvastuusta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979, mutta ei koske korvausta sitä ennen aiheutetusta vahingosta.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.