363/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 1979

Laki merimieseläkelain 50 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain 50 §, sellaisena kuin se on 30 päivänäjoulukuuta 1966 annetussa laissa (739/ 66), näin kuuluvaksi:

50§

Hallituksen tai valtuuskunnan jäsen, eläkekassan toimitusjohtajaja 40 §:ssä mainittu hallitukseen kuulumaton henkilö on velvollinenkorvaamaan kassalle aiheuttamansa vahingon. Jos vahinko on useidenaiheuttama, jakaantuu heidän korvausvastuunsa vahingonkorvauslain(412/74) 6 luvun säännösten mukaan.

Jos korvausvelvollisen syyksi jää vain lievä huolimattomuus, voidaankorvauksen määrää alentaa, milloin se vahingon suuruuteen ja muihinseikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi. Työntekijän asemassaolevan vahingonkorvausvastuuseen on kuitenkin sovellettavavahingonkorvauslain ja työsopimuslain (320/70) säännöksiätyöntekijäin korvausvastuusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979, mutta eikoske korvausta sitä ennen aiheutetusta vahingosta.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.