310/1979

Annettu Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1979

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta.

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä.

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 33 §:n 1 momentin 14 ja 15 kohta sekä 125 §:n 2 momentin 10 a kohta,

näistä viimeksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 7 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa (268/78), sekä

lisätään 33 §:n 1 momenttiin- , sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä lokakuuta 1973 annetulla asetuksella (791/73), uusi 16 kohta sekä 53 §:n 2 momenttiin, sellaisina kuin se on osittain muutettuna mainitulla 7 päivänä huhtikuuta 1978 annetulla asetuksella, uusi 5 b kohta ja 125 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, uusi 10 b kohta seuraavasti:

33§

Asemakaavamääräyksiin voidaan ottaa tarpeelliset määräykset rakennuskortteleiden rakentamisesta ja käyttämisestä, kuten:


14) aidasta tai aidan rakentamiskiellosta;

15) autojen säilytys- ja pysäköimispaikkojen sekä kuormauspaikkojen järjestämisestä tontille; sekä

16) jätehuollon kannalta tarpeellisten tilojen ja rakenteiden järjestämisestä.


53§

Huomiota on muun muassa kiinnitettävä seuraavin seikkoihin:


5 b) rakennus on jätehuollon kannalta tarkoituksenmukainen;

125§

Huomiota on muun muassa kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:


10 a) rakennus täyttää hyvän energiatalouden vaatimukset;

10 b) rakennus on jätehuollon kannalta tarkoituksenmukainen; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Eero Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.