291/1979

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1979.

Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kehitysmaiden kanssa tapahtuvan teollisen yhteistyön kehittämiseksi perustetaan Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -niminen osakeyhtiö, jota tässä laissa nimitetään yhtiöksi.

Yhtiön osakkeista on aina vähintään viisikymmentäyksi prosenttia oltava valtion välittömässä omistuksessa ja hallinnassa. Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiöistä voimassa olevaa lainsäädäntöä, jollei tässä laissa ole toisin säädetty.

Yhtiöllä on oikeus käyttää erikseen suomen- ja ruotsinkielistä toiminimeä sekä nimeä Finnish Fund for Industrial Development Cooperation Ltd.

2 §

Yhtiön tulee yhdessä suomalaisten yritysten kanssa voittoa tavoittelematta edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjaamalla henkisiä ja aineellisia voimavaroja näiden maiden teolliseen kehittämiseen.

Yhtiö rahoittaa kehitysmaiden perustettavia ja niissä toimivia yhteisiä yrityksiä hankkimalla tällaisten yritysten osakkeita ja osuuksia, myöntämällä tällaisille yrityksille lainoja, suuntaamalla varoja teollisen toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä osallistumalla kehitysmaissa toimivien kehityspankkien rahoitukseen tai muutoin ryhtymällä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät 1 momentissa tarkoitettujen päämäärien saavuttamista.

3 §

Valtio merkitsee vuosina 1979-1983 yhtiön osakkeita kunakin vuonna tulo- ja menoarvioihin otettavien määrärahojen puitteissa.

Yhtiön osakepääoma maksetaan viiden vuoden kuluessa yhtiön perustamisesta.

Valtio voi myöhemminkin merkitä yhtiön osakkeita ja myöntää sille lainoja kunakin vuonna tulo- ja menoarvioihin otettavien määrärahojen puitteissa sekä taata yhtiön ottamia lainoja.

4 §

Yhtiö kuuluu ulkoasiainministeriön hallinnonalaan.

5 §

Yhtiöllä on hallintoneuvosto ja johtokunta.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Toimenpiteisiin yhtiön perustamiseksi ja sen toiminnan aloittamiseksi voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.