245/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain 3 §: n 1 momentin 2 kohta, 5 §: n 1 kohta, ja 16 §, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (668/70), näin kuuluviksi:

Valtakunnansovittelijain on:


2) osapuolten pyynnösta toimittava puheenjohtajana työehto-, virkaehto- ja toimiehtosopimusten aikaansaamista koskevissa neuvotteluissa;


Piirisovittelijan on:

1) osapuolten pyynnöstä toimittava puheenjohtajana työehto-, virkaehto- ja toimiehtosopimusten aikaansaamista koskevissa neuvotteluissa;


16§

Työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopimusta koskeva riita-asia, joka kuuluu työtuomioistuimen käsiteltäviin tai joka sopimuksen mukaan on välimiesten ratkaistava, ei kuulu tässä luvussa säädetyn sovittelutoimen piiriin; ja on sovittelijan, saatuaan selvityksen riidan sanotunlaisesta luonteesta, tästä ilmoitettava riitapuolille.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.