242/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Laki talonmiesten työaikalain 19 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun talonmiesten työaikalain 19 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (972/74), näin kuuluvaksi:

19§

Mitä tässä laissa on säädetty työnantajain ja työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, oikeudesta työehtosopimuksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovelletaan vastaavasti valtion viranomaisen, kunnallisen sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen perustuen kunnan tai kuntainliiton, evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen perustuen sanotun kirkon, seurakunnan, seurakuntainliiton tai muun seurakuntain yhtymän taikka yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen perustuen yksityisen valtionapua saavan yhteisen tai laitoksen ja asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn työehto-, virkaehto- ja toimiehtosopimukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.