241/1979

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1979.

Laki tyoaikalain 19 a §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 19 a §, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (971/74), näin kuuluvaksi:

19 a §.

Mitä tässä laissa on säädetty työnantajain ja työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, oikeudesta työehtosopimuksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovelletaan vastaavasti valtion viranomaisen, kunnallisen sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen perustuen kunnan tai kuntainliiton, evankelisluterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen perustuen sanotun kirkon seurakunnan, seurakuntainliiton tai muun seurakuntain yhtymän taikka yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen perustuen yksityisen valtionapua saa. vantai laitoksen ja asianomais yhvalilla tehtyyn työehto-, virkaehto tai toimiehtosopimukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.