209/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 9 §:n 2 ja 3 momentti, 13 §:n 3 momentti ja 31 § sekä

lisätään asetuksen 9 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi seuraavasti:


Hakemukseen on liitettävä tavaramerkin kuvaus kahtena kappaleena painettuna, kiinnitettynä tai konekirjoitettuna 15 x 10 cm:n kokoiselle postikorttikartongille. Jos hakemus koskee useampaa kuin yhtä luokkaa, lisäksi on liitettävä yksi kappale kuvausta kunkin muun luokan osalta.

Jos hakemus koskee tavaramerkin rekisteröintiä mustavalkoisena ja kun merkkinä on kuvio tai erityisessä painoasussa oleva sana, kirjain, numero tai niiden yhdistelmä, hakemukseen on liitettävä 10 kappaletta arkistokelpoiselle paperille jäljennettyä toisintamiskelpoista merkin kuvaa, kooltaan enintään 8 x 8 cm.

Jos hakemus koskee tavaramerkin rekisteröintiä muun värisenä kuin mustavalkoisena, hakemuksessa tulee olla lyhyt väriselitys merkistä ja siihen on liitettävä vähintään 10 kappaletta arkistokelpoiselle paperille jäljennettyä toisintamiskelpoista merkin värikuvaa, kooltaan enintään 8 x 8 cm.


13§

Hakemukseen on liitettävä 9 §:ssä tarkoitetut merkin kuvat tai värikuvat.

31§

Rekisteriviranomainen antaa tarkemmat määräykset rekisteröintihakemuksesta ja sen käsittelystä, rekisteröityä tavaramerkkiä koskevista asioista, tavaramerkkirekisteristä sekä tavaramerkkiasioissa tehtävistä kuulutuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätetyn rekisteröintihakemuksen liitteenä olevan kuvalaatan asemesta hakija voi liittää hakemukseen 9 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetut tavaramerkin kuvat.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.