130/1979

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979

Prokuralaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi- valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen antamalla hänelle valtakirjan, joka valtakirjan tekstissä nimenomaan selitetään prokuraksi, tai muulla tavoin todistettavasti osoittamalla hänet prokuristikseen.

Prokuran rekisteröimisestä säädetään kaupparekisterilaissa (129/79).

Prokuristi saa kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liikkeen harjoittamiseen, toimia päämiehen puolesta ja kirjoittaa hänen toiminimensä. Prokuristi ei kuitenkaan saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteätä omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin.

Jos prokura on kirjallinen, prokuristilla on oikeus edustaa elinkeinonharjoittajaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona.

3 §

Prokura voidaan antaa myös usealle henkilölle siten, että he ainoastaan yhdessä voivat sitä käyttää (yhteisprokura).

Osakeyhtiössä tai osuuskunnassa voidaan määrätä, että prokuristi saa kirjoittaa toiminimen ainoastaan yhdessä osakeyhtiölain (734/ 78) 8 luvun 12 §:n tai osuuskuntalain (247/ 54) 76 §:n mukaan toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan prokuristin tulee olla Suomessa asuva Suomen kansalainen, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö myönnä poikkeusta.

Prokuristille tämän lain mukaan kuuluvan oikeuden määräaikaisuuteen tai muuhun kuin 3 §:ssä tarkoitettuun rajoitukseen ei voida vedota vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta henkilöä vastaan.

Prokuristin tulee kirjoittaessaan toiminimen osoittaa prokuratehtävänsä asianmukaisella lisäyksellä, kuten prokuristina, per procuram, p.p. tai muulla vastaavalla tavalla. Toiminimen kirjoittamisesta on muutoin voimassa, mitä toiminimilaissa (128/79).

Prokuristi ei saa siirtää prokuraa toiselle henkilölle.

Prokura voidaan milloin tahansa peruuttaa. Päämiehen kuolema ei aiheuta prokuran lakkaamista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.