70/1979

Annettu Helsingissä 26. päivänä tammikuuta 1979

Asetus ennakkoperintäasetuksen 30 ja 32 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioitakäsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 1 päivänäjoulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 30 §: n 1momentti sekä 32 §:n 1 momentti ja 4 momentti näin kuuluviksi:

30§

Muun rekisteröidyn työnantajan kuin valtion ja sen laitosten,kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen on suoritettavakalenterikuukauden aikana pidättämänsä määrät yhtenä eränärekisteröidyn työnantajan tilillepanokorttia käyttäen senlääninveroviraston postisiirtotilille, jonka virka-alueellatyönantajan kotikunta on.


32§

Rekisteröidyn työnantajan on kuukausittain ennakkoperintälain19 §:n 2 momentissa mainitussa määräajassa edellä 30 §:ssätarkoitettuun tilillepanokorttiin merkitsemällä ilmoitettavalääninverovirastolle edellisen kalenterikuukauden aikana maksamiensapalkkojen, eläkkeiden, elinkorkojen ja ennakkoperintälain 6 §:n 1momentissa tarkoitettujen suoritusten sekä niistä toimitettujenennakonpidätysten määrät. Kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksenon ilmoitettava nämä tiedot lääninverovirastolle tehdessäänennakkoperintälain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.


Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävärekisteröidyn työnantajan tilillepanokortin liitteenä olevaalisätietoilmoitusta käyttäen. Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitostekevät ennakkoperintälain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetunilmoituksen sekä antavat edellä 1 ja 3 momentissa sekä 33 §:ssätarkoitetut tiedot verohallituksen näitä työnantajia vartenvahvistamalla lomakkeella. Valtion ja sen laitosten 1 ja 3 momentissasekä 33 §:ssä tarkoitettujen tietojen ilmoittamistavasta määrätäänerikseen.

Helsingissä 26. päivänä tammikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.